Čeština pro All in One SEO PackCzech localization for the All in One SEO Pack

Toto rozšíření obsahuje českou lokalizaci pro WordPress plugin All in One SEO Pack.

Ke stažení:

  • [Download nenalezen]
  • [Download nenalezen]

Instalace:

Stáhněte si lokalizaci pro vaší verzi pluginu All in One SEO Pack ve formátu .zip. Soubor dekomprimujte do složky pluginu, standardně wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack .

Poznámky:

Lokalizace byla testována ve verzi WordPress MU 2.7.1.

This extension includes Czech localization for the WordPress plugin All in One SEO Pack.

Download:

  • [Download nenalezen]
  • [Download nenalezen]

Installation:

Download localization for your version of the All in One SEO Pack plugin in .zip format. Upload the unzipped files to the plugin folder, default wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack .

Notes:

Localization was tested on the WordPress MU version 2.7.1.