Čeština pro Download MonitorCzech localization for the Download Monitor

Toto rozšíření obsahuje českou lokalizaci pro WordPress plugin Download Monitor od Mike Jolleyho.

Ke stažení:

  • [Download nenalezen]
  • [Download nenalezen]
  • [Download nenalezen]

Instalace:

Stáhněte si lokalizaci pro vaší verzi pluginu Download Monitor ve formátu .zip. Soubor dekomprimujte do složky pluginu, standardně wp-content/plugins/download-monitor .

Poznámky:

Lokalizace byla testována ve verzi WordPress MU 2.7.1.This extension includes Czech localization for the WordPress plugin Download Monitor from Mik Jolley.

Download:

  • [Download nenalezen]
  • [Download nenalezen]
  • [Download nenalezen]

Installation:

Download localization for your version of Download Monitor plugin in .zip format. Upload the unzipped files to the plugin folder, default wp-content/plugins/download-monitor.

Notes:

Localization was tested on the WordPress MU version 2.7.1.