Čeština pro Sidebar LoginCzech localization for Sidebar Login

Toto rozšíření obsahuje českou lokalizaci pro WordPress plugin Sidebar Login od Mike Jolleyho.

Ke stažení:

  • [Download nenalezen]
  • [Download nenalezen]
  • [Download nenalezen]
  • [Download nenalezen]
  • [Download nenalezen]

Instalace:

Stáhněte si lokalizaci pro vaší verzi pluginu Sidebar Login ve formátu .zip. Soubor dekomprimujte do složky pluginu, standardně wp-content/plugins/sidebar-login .

Pro Sidebar Login verzi 2.2.4 a vyšší nakopírujte soubory odpovídající verze do složky langs.

Poznámky:

Lokalizace byla testována ve verzi WordPress MU 2.9.1.1.

Překlad pro verzi 2.3.3 připravil Jaroslav Černý.
This extension includes Czech localization for the WordPress plugin Sidebar Login from Mik Jolley.

Download:

  • [Download nenalezen]
  • [Download nenalezen]
  • [Download nenalezen]
  • [Download nenalezen]
  • [Download nenalezen]

Installation:

Download localization for your version of Sidebar Login plugin in .zip format. Upload the unzipped files to the plugin folder, default wp-content/plugins/sidebar-login.

For the Sidebar Login version 2.2.4 and above upload files to the folder langs instead.

Notes:

Localization was tested on the WordPress MU version 2.9.1.1.

Translation of version 2.3.3 was prepared by Jaroslav Černý.